ҐАЗД — МОРФЕМІКА

ґазд — корінь

Приклади слів із коренем «ґазд»

Слово Морфемна структура
ґазди́нити /ґазд/и́н+и+ти
ґазди́нька /ґазд/и́нь+к*а
ґазди́ня /ґазд/и́н*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.