ЇСТОНЬКИ — МОРФЕМІКА

ї́стоньки — /ї́с/т+онь+ки

їс — корінь.
т — суфікс.
онь — суфікс.
ки — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.