ІСІНЬК — МОРФЕМІКА

ісіньк — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ісіньк»

Слово Морфемна структура
білі́сінький /біл/і́сіньк*ий
вірні́сінький /вір/н+і́сіньк*ий
гіркі́сінький /гір/к+і́сіньк*ий
даремні́сінько /дар/ем+н+і́сіньк+о
дурні́сінько /дур/н+і́сіньк+о
живі́сінький /жи/в+і́сіньк*ий
жовті́сінький /жов/т+і́сіньк*ий
заразі́сінько за/раз/і́сіньк+о
звичайні́сінький з/вич/ай+н+і́сіньк*ий
знайомі́сінький /зна/й+ом+і́сіньк*ий
круглі́сінький /круг/л+і́сіньк*ий
мокрі́сінький /мок/р+і́сіньк*ий
найсправжні́сінький най+с/правж/н+і́сіньк*ий
нікогі́сінько ні/к/*ог$і́сіньк+о
ніякогі́сінький ні/як/*ог$і́сіньк*ий
однакові́сінький /одн/ак+ов+і́сіньк*ий
однакові́сінько /одн/ак+ов+і́сіньк+о
отакі́сінький о/так/і́сіньк*ий
спокійні́сінький с/покій/н+і́сіньк*ий
спокійні́сінько с/покій/н+і́сіньк+о
такі́сінький /так/і́сіньк*ий
тоні́сінько /тон/і́сіньк+о

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.