ІОЛ — МОРФЕМІКА

іол — суфікс

Приклади слів із суфіксом «іол»

Слово Морфемна структура
бронхіо́ли /бронх/іо́л*и

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.