ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗУВАННЯ — МОРФЕМІКА

інтернаціоналізува́ння — інтер/наці/онал+із+ува́+нн*я

інтер — префікс.
наці — корінь.
онал — суфікс.
із — суфікс.
ува — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.