ІНДИВІДУАЛІЗУВАТИ — МОРФЕМІКА

індивідуалізува́ти — /індивід/у+ал+із+ува́+ти

індивід — корінь.
у — суфікс.
ал — суфікс.
із — суфікс.
ува — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.