ІНГ — МОРФЕМІКА

інг — суфікс

Значення суфікса «інг»

Опредметнена дія.
сна́йпінг
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
тю́бінг
Приклади слів із суфіксом «інг»

Слово Морфемна структура
сна́йпінг /сна́йп/інг
тю́бінг /тю́б/інг
тю́бінговий /тю́б/інг+ов*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.