ІЙШ — МОРФЕМІКА

ійш — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ійш»

Слово Морфемна структура
старі́йшина /стар/і́йш+ин*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.