ІЖ — МОРФЕМІКА

іж — суфікс

Значення суфікса «іж»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
драпі́жність, дряпі́жний
Збірність.
мо́лодіж
Предмет, об’єкт.
Приклади слів із суфіксом «іж»

Слово Морфемна структура
батіжо́к /бат/іж+о́к
грабі́жництво /граб/і́ж+н+иц+тв*о
грабі́жницький /граб/і́ж+н+иць+к*ий
грабі́жниця /граб/і́ж+н+иц*я
драпі́жка /драп/і́ж+к*а
драпі́жність /драп/і́ж+н+ість
дряпі́жний /дряп/і́ж+н*ий
дряпі́жник /дряп/і́ж+н+ик
мо́лодіж /мо́лод/іж
неплаті́ж не/плат/і́ж
неплаті́жний не/плат/і́ж+н*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.