ІД — МОРФЕМІКА

ід — суфікс

Значення суфікса «ід»

Абстрактне поняття, наукові терміни.
Природне явище (об’єкт).
цефеї́ди
Речовина, мінерал.
інтерметалі́ди
Приклади слів із суфіксом «ід»

Слово Морфемна структура
сильфі́да /сильф/і́д*а
сульфіди́н /сульф/ід+и́н
сульфіди́новий /сульф/ід+и́н+ов*ий
сульфідува́ння /сульф/ід+ува́+нн*я
сульфідува́ти /сульф/ід+ува́+ти
фосфі́д /фосф/і́д
фосфі́дний /фосф/і́д+н*ий
цефеї́ди /цефеj/і́д*и
інтерметалі́ди інтер/метал/і́д*и


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.