ІВК — МОРФЕМІКА

івк — суфікс

Значення суфікса «івк»

Опредметнена дія.
весні́вка
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
колоті́вка
Наслідок (продукт, результат) дії.
весні́вка
Ознака (якість, властивість).
Особа (істота) жіночої статі (моція).
покої́вка
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
склі́вка
Місце, приміщення.
са́жівка, трутні́вка
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
скажені́вка, сли́нівка
Абстрактне поняття, наукові терміни.
Рослина.
зубрі́вка
Різновид звуків.
шелесті́вка
Приклади слів із суфіксом «івк»

Слово Морфемна структура
варівки́й /вар/івк*и́й
варівко́ /вар/івк+о́
весні́вка /весн/і́вк*а
гречкі́вка /греч/к+і́вк*а
дулі́вка /дул/і́вк*а
житні́вка /жит/н+і́вк*а
зубрі́вка /зубр/і́вк*а
колоті́вка /колот/і́вк*а
кремені́вка /крем/ен+і́вк*а
лісничі́вка /ліс/нич+і́вк*а
млині́вка /мл/ин+і́вк*а
перчакі́вка /перч/ак+і́вк*а
петрі́вка /петр/і́вк*а
покої́вка /покоj/і́вк*а
потреби́лівка по/треб/и́л+івк*а
підсакі́вка під/сак/і́вк*а
са́жівка /са́ж/івк*а
скажені́вка с/каж/ен+і́вк*а
склі́вка /скл/і́вк*а
сли́нівка /сли́н/івк*а
сморо́дині́вка /сморо́д/ин+і́вк*а
сморо́динівка /сморо́д/ин+івк*а
стінні́вка /стін/н+і́вк*а
трутні́вка /трут/н+і́вк*а
шелесті́вка /шелест/і́вк*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.