ІБН — МОРФЕМІКА

ібн — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ібн»

Слово Морфемна структура
саді́бня /сад/і́бн*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.