ІАН — МОРФЕМІКА

іан — суфікс

Значення суфікса «іан»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Збірність.
Приклади слів із суфіксом «іан»

Слово Морфемна структура
кантіа́нство /кант/іа́н+ств*о
кантіа́нський /кант/іа́н+ськ*ий
марсіа́нин /марс/іа́н+ин
марсіа́нка /марс/іа́н+к*а
преторіа́нець /прет/ор+іа́н+ець
франкіа́на /франк/іа́н*а
шеллінгіа́нець /шеллінг/іа́н+ець


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.