ЄДН — МОРФЕМІКА

єдн — корінь

Приклади слів із коренем «єдн»

Слово Морфемна структура
возз'є́днаний воз+з'/є́дн/а+н*ий
возз'є́днання воз+з'/є́дн/а+нн*я
возз'є́днувач воз+з'/є́дн/ува+ч
возз'єдна́ти воз+з'/єдн/а́+ти
об'єдна́вчий об'/єдн/а́+в+ч+*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.