ЄВРОП — МОРФЕМІКА

європ — корінь

Приклади слів із коренем «європ»

Слово Морфемна структура
оєвропе́ювати о/європ/е́j+ува+ти
оєвропе́юватися о/європ/е́j+ува+ти+ся
оєвропе́їти о/європ/е́j+і+ти
оєвропе́їтися о/європ/е́j+і+ти+ся
по-європе́йськи по-/європ/е́й+ськ+и
по-європе́йському по-/європ/е́й+ськ+ому
позаєвропе́йський поза/європ/е́й+ськ*ий
європе́єць /європ/е́j+ець
європео́їд /європ/е+о́їд
європео́їдка /європ/е+о́їд+к*а
європео́їдний /європ/е+о́їд+н*ий
європеїза́ція /європ/еj+із+а́ціj*а
європеїзо́ваний /європ/еj+із+о́ва+н*ий
європеїзува́ння /європ/еj+із+ува́+нн*я
європеїзува́ти /європ/еj+із+ува́+ти
європеїзува́тися /європ/еj+із+ува́+ти+ся

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.