ЯШ — МОРФЕМІКА

яш — суфікс

Значення суфікса «яш»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Збірність.
Приклади слів із суфіксом «яш»

Слово Морфемна структура
вде́няшний в/де́н/яш+н*ий
кетяши́на /кет/яш+и́н*а
со́няшний /со́н/яш+н*ий
со́няшник /со́н/яш+н+ик
со́няшниковий /со́н/яш+н+ик+ов*ий
со́няшниці /со́н/яш+н+иц*і
со́няшничок /со́н/яш+н+ич+ок
соняшничи́на /сон/яш+н+ич+и́н*а
соняшничи́ння /сон/яш+н+ич+и́нн*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.