ЯЧЧ — МОРФЕМІКА

ячч — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ячч»

Слово Морфемна структура
гниля́ччя /гни/л+я́чч*я
каменя́ччя /кам/ен+я́чч*я
каміня́ччя /кам/ін+я́чч*я
кругля́ччя /круг/л+я́чч*я
мокря́ччя /мок/р+я́чч*я
поліня́ччя /полін/я́чч*я
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.