ЯСКРАВІШАТИ — МОРФЕМІКА

яскраві́шати — /яскр/ав+і́ш+а+ти

яскр — корінь.
ав — суфікс.
іш — суфікс.
а — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.