ЯРОВИЗАЦІЯ — МОРФЕМІКА

яровиза́ція — /яр/ов+из+а́ц+іj*а

яр — корінь.
ов — суфікс.
из — суфікс.
ац — суфікс.
іj — суфікс.
а — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.