ЯРОВИЗАТОР — МОРФЕМІКА

яровиза́тор — /яр/ов+из+а́т+ор

яр — корінь.
ов — суфікс.
из — суфікс.
ат — суфікс.
ор — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.