ЯЛ — МОРФЕМІКА

ял — корінь

Приклади слів із коренем «ял»

Слово Морфемна структура
я́ловичий /я́л/ов+ич*ий
я́ловичина /я́л/ов+ич+ин*а
яли́нковий /ял/и́н+к+ов*ий
яли́нник /ял/и́н+ник
ялівни́к /ял/ів+ни́к
ялівчи́на /ял/ів+ч+и́н*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.