ЯГ — МОРФЕМІКА

яг — суфікс

Значення суфікса «яг»

Аугментативність (збільшення), згрубілість.
плутя́га, сотня́га
Збірність.
ке́тяг
Особа.
симпатя́га
Речовина, мінерал.
кіптя́га́
Рослина.
ситня́г
Предмет, об’єкт.
семиря́га
Приклади слів із суфіксом «яг»

Слово Морфемна структура
ке́тяг /ке́т/яг
кіптя́га́ /кіпт/я́г*а́
плутя́га /плут/я́г*а
роботя́га /роб/от+я́г*а
семиря́га /семир/я́г*а
симпатя́га сим/пат/я́г*а
ситня́г /ситн/я́г
ситняго́вий /ситн/яг+о́в*ий
скромня́га /скром/н+я́г*а
скромня́га /скромн/я́г*а
скупендря́га /скуп/ендр+я́г*а
скупердя́га /скуп/ерд+я́г*а
скупиндря́га /скуп/индр+я́г*а
сотня́га /сот/н+я́г*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.