ЮЧЧ — МОРФЕМІКА

ючч — суфікс

Значення суфікса «ючч»

Дієприкметник.
колю́ччя
Аугментативність (збільшення), згрубілість.
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
гадю́ччя
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
остю́ччя
Приклади слів із суфіксом «ючч»

Слово Морфемна структура
гадю́ччя /гад/ю́чч*я
каменю́ччя /кам/ен+ю́чч*я
каміню́ччя /кам/ін+ю́чч*я
колю́ччя /кол/ю́чч*я
остю́ччя /ост/ю́чч*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.