ЮДЕЙСЬКИЙ — МОРФЕМІКА

юде́йський — /юд/е́й+ськ*ий

юд — корінь.
ей — суфікс.
ськ — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.