ЩІЛ — МОРФЕМІКА

щіл — корінь

Приклади слів із коренем «щіл»

Слово Морфемна структура
щіли́нність /щіл/и́н+н+ість
щілюва́ти /щіл/юва́+ти
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.