ЩУПАЛЬЦЕ — МОРФЕМІКА

щу́пальце — /щу́п/а+льц*е

щуп — корінь.
а — суфікс.
льц — суфікс.
е — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.