ЩИЦ — МОРФЕМІКА

щиц — суфікс

Приклади слів із суфіксом «щиц»

Слово Морфемна структура
ба́нщиця /ба́н/щиц*я
кубовщи́ця /куб/ов+щи́ц*я
перетасо́вщиця пере/тас/о́в+щиц*я
поставщи́ця по/став/щи́ц*я
продавщи́ця /прода/в+щи́ц*я
тюре́мщиця /тюр/е́м+щиц*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.