ЩЕТ — МОРФЕМІКА

щет — корінь

Приклади слів із коренем «щет»

Слово Морфемна структура
защети́нитися за/щет/и́н+и+ти+ся
нащети́нюватися на/щет/и́н+юва+ти+ся
щети́нистий /щет/и́н+ист*ий
щети́нка /щет/и́н+к*а
щети́нник /щет/и́н+н+ик
щети́нниця /щет/и́н+н+иц*я
щетинникува́ти /щет/ин+н+ик+ува́+ти
щетинува́тий /щет/ин+ува́т*ий
щетиня́стий /щет/ин+я́ст*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.