ШУМ — МОРФЕМІКА

шум — корінь

Приклади слів із коренем «шум»

Слово Морфемна структура
шумили́ння /шум/ил+и́нн*я
шумили́ночка /шум/ил+и́н+оч+к*а
шумови́на /шум/ови́н*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.