ШПУР — МОРФЕМІКА

шпур — корінь

Приклади слів із коренем «шпур»

Слово Морфемна структура
розшпурля́ти роз/шпур/л+я́+ти
шпурля́тися /шпур/л+я́+ти+ся


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.