ШКУР — МОРФЕМІКА

шкур — корінь

Приклади слів із коренем «шкур»

Слово Морфемна структура
шку́рництво /шку́р/н+иц+тв*о
шкура́ття /шкур/а́тт*я
шкурати́на /шкур/ат+и́н*а
шкурато́к /шкур/ат+о́к
шкуратя́ний /шкур/ат+я́н*ий
шкуратя́нка /шкур/ат+я́н+к*а
шкури́ночка /шкур/и́н+оч+к*а
шкурла́т /шкур/л+а́т


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.