ШКАПІЙЧИНА — МОРФЕМІКА

шкапійчи́на — /шкап/ій+ч+и́н*а

шкап — корінь.
ій — суфікс.
ч — суфікс.
ин — суфікс.
а — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.