ШЕПЕЛ — МОРФЕМІКА

шепел — корінь

Приклади слів із коренем «шепел»

Слово Морфемна структура
шепеля́влення /шепел/я́вл+енн*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.