ШВИД — МОРФЕМІКА

швид — корінь

Приклади слів із коренем «швид»

Слово Морфемна структура
нашвидку́ на/швид/к*у́
по-шви́дкісному по-/шви́д/к+іс+н+ому
супершви́дкісний супер/шви́д/к+іс+н*ий
шви́дкісник /шви́д/к+іс+н+ик
швидкісни́ця /швид/к+іс+н+и́ц*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.