ШВЕНДЯТИ — МОРФЕМІКА

шве́ндяло — /шве́нд/я+л*о

швенд — корінь.
я — суфікс.
л — суфікс.
о — закінчення (флексія).

шве́ндяти — /шве́нд/я+ти

швенд — корінь.
я — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.