ШАХР — МОРФЕМІКА

шахр — корінь

Приклади слів із коренем «шахр»

Слово Морфемна структура
обшахра́їти об/шахр/а́j+і+ти
по-шахра́йськи по-/шахр/а́й+ськ+и
по-шахра́йському по-/шахр/а́й+ськ+ому
пошахраюва́ти по/шахр/аj+ува́+ти
розшахраюва́тися роз/шахр/аj+ува́+ти+ся
шахра́йка /шахр/а́й+к*а
шахрайня́ /шахр/ай+н*я́
шахраюва́ння /шахр/аj+ува́+нн*я
шахраюва́ти /шахр/аj+ува́+ти
шахраюва́тий /шахр/аj+ува́т*ий
шахраюва́то /шахр/аj+ува́т+о
шахраюва́тість /шахр/аj+ува́т+ість


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.