ЧУПР — МОРФЕМІКА

чупр — корінь

Приклади слів із коренем «чупр»

Слово Морфемна структура
чупри́нди́р /чупр/и́н+ди́р
чупри́нистий /чупр/и́н+ист*ий
чупри́ночка /чупр/и́н+оч+к*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.