ЧУЖ — МОРФЕМІКА

чуж — корінь

Приклади слів із коренем «чуж»

Слово Морфемна структура
чужани́на /чуж/ан+и́н*а
чужи́нницький /чуж/и́н+н+ицьк*ий
чужи́нонька /чуж/и́н+оньк*а
чужи́нський /чуж/и́н+ськ*ий
чужине́цький /чуж/ин+е́ць+к*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.