ЧЕРКЕС — МОРФЕМІКА

черкес — корінь

Приклади слів із коренем «черкес»

Слово Морфемна структура
черке́сина /черке́с/ин*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.