ЧЕРЕЗСІДЕЛЬНИКОВИЙ — МОРФЕМІКА

черезсіде́льниковий — через/сід/е́ль+н+ик+ов*ий

через — префікс.
сід — корінь.
ель — суфікс.
н — суфікс.
ик — суфікс.
ов — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.