ЧЕРЕВ — МОРФЕМІКА

черев — корінь

Приклади слів із коренем «черев»

Слово Морфемна структура
очере́винний о/чере́в/ин+н*ий
передочере́винний передо/чере́в/ин+н*ий
черева́нчик /черев/а́н+чик


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.