ЧАС — МОРФЕМІКА

час — корінь

Приклади слів із коренем «час»

Слово Морфемна структура
завча́сний за+в/ча́с/н*ий
завча́сність за+в/ча́с/н+ість
осуча́снений о+су/ча́с/н+ен*ий
осуча́снення о+су/ча́с/н+енн*я
осуча́снити о+су/ча́с/н+и+ти
осуча́снитися о+су/ча́с/н+и+ти+ся
передвча́сний перед+в/ча́с/н*ий
ультрасуча́сний ультра+су/ча́с/н*ий
ультрасуча́сність ультра+су/ча́с/н+ість

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.