ЦУКР — МОРФЕМІКА

цукр — корінь

Приклади слів із коренем «цукр»

Слово Морфемна структура
поцукрова́тіти по/цукр/ов+а́т+і+ти
цукрува́тіти /цукр/ува́т+і+ти
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.