ЦАР — МОРФЕМІКА

цар — корінь

Приклади слів із коренем «цар»

Слово Морфемна структура
міжцарі́в'я між/цар/і́в'j*а
ца́рствено /ца́р/ств+ен+о
ца́рственість /ца́р/ств+ен+ість
ца́рство /ца́р/ств*о
ца́рствувати /ца́р/ств+ува+ти
ца́рствуючий /ца́р/ств+у+j+уч*ий
ца́рствіє /ца́р/ств+іj*е
царе́нко /цар/е́нк*о
цари́нник /цар/и́н+ник
цари́цин /цар/и́ц+ин
цари́ця /цар/и́ц*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.