ХУДОРЛЯВЕНЬКИЙ — МОРФЕМІКА

худорля́венький — /худ/ор+ля́в+еньк*ий

худ — корінь.
ор — суфікс.
ляв — суфікс.
еньк — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.