ХРИСТ — МОРФЕМІКА

христ — корінь

Приклади слів із коренем «христ»

Слово Морфемна структура
анци́христ анци́/христ/
дохристия́нський до/христ/иj+а́н+ськ*ий
нехристия́ни́н не/христ/иj+а́н+и́н
по-христия́нськи по-/христ/иj+а́н+ськ+и
христия́ни́н /христ/иj+а́н+и́н
христия́нка /христ/иj+а́н+к*а
христия́нство /христ/иj+а́н+ств*о
христия́нствуючий /христ/иj+а́н+ств+у+j+уч*ий
христия́нський /христ/иj+а́н+ськ*ий
християніза́ція /христ/иj+ан+із+а́ціj*а
християнізо́ваний /христ/иj+ан+із+о́ва+н*ий
християнізува́ти /христ/иj+ан+із+ува́+ти
християнізува́тися /христ/иj+ан+із+ува́+ти+ся


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.