ХОЛОДНАВО — МОРФЕМІКА

холодна́во — /холод/н+а́в+о

холод — корінь.
н — суфікс.
ав — суфікс.
о — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.