ХОЛОДИЛЬЩИЦЯ — МОРФЕМІКА

холоди́льщиця — /холод/и́+льщиц*я

холод — корінь.
и — суфікс.
льщиц — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.