ХВИЛ — МОРФЕМІКА

хвил — корінь

Приклади слів із коренем «хвил»

Слово Морфемна структура
хвили́нка /хвил/и́н+к*а
хвили́нний /хвил/и́н+н*ий
хвили́нонька /хвил/и́н+оньк*а
хвили́ночка /хвил/и́н+оч+к*а
хвилю́юче /хвил/ю́+j+уч+е
хвилю́ючись /хвил/ю́+j+уч+и+сь
хвиля́сто /хвил/я́ст+о
хвиля́стість /хвил/я́ст+ість


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.