ХАТ — МОРФЕМІКА

хат — корінь

Приклади слів із коренем «хат»

Слово Морфемна структура
хати́ночка /хат/и́н+оч+к*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.